Borde Söderhamns kommun ta tillbaka statens vägar?

Söderhamns kommun har redan idag ca 20 mil egna vägar att sköta. Vad skulle det betyda om vi fick några mil till? Det svenska vägnätet består av statliga vägar, kommunala vägar, enskilda vägar med statsbidrag (Enskilda vägar med statsbidrag kan betraktas som öppna att beträda för allmänheten) En stor del av statens vägar är grusvägar. … More Borde Söderhamns kommun ta tillbaka statens vägar?