Storgrundets vindkraftspark

Jag anser att vi många gånger sätter djuren före människan i dessa beslut. Det säger jag med kärlek till djuren. Jag älskar djuren. I alla miljökonsekvensbeskrivningar och undersökningar finns stora krav på hur en vindkraftspark påverkar djuren. Fåglar fiskar och där mittemellan. Tyvärr finns väldigt lite sagt i regelverken om hur det påverkar människan.  Mycket tråkigt att det är så.

  • ”Vindkraften bör byggas i hela landet, från norr till söder, på land och till havs. För att etableringen ska ha så liten negativ miljöpåverkan som möjligt ska vindkraft undvikas i skyddade områden och i områden med höga naturvärden. Det ska också ske med stor hänsyn till djurlivet.  ”

Detta är vad Svenska Naturskyddsföreningen säger om vindkraft. 

Om vi antar att fanns en förening som satte människan i första rummet. 

Då kanske det kunde låta så här;

  • ”Vindkraften bör byggas i hela landet, från norr till söder, på land och till havs där den påverkar människan så lite som möjligt. För att etableringen ska ha så liten negativ miljöpåverkan som möjligt ska vindkraft undvikas i skyddade områden och i områden med höga naturvärden. Det ska också ske med stor hänsyn till människan.”

Jag och Moderaterna i Söderhamn vill ha vindkraft. Men inte på Storgrundet och inte med de förutsättningar som lämnats i den ansökan som det ska fattas beslut om i november. Vi vill att vindkraften flyttar ut till havs. På riktigt ut till havs. Det må vara dyrare. Pengar för att investera i miljöfrågor har sällan saknats i modern tid. Vi vill och vi värnar klimatmålen och den globala miljön. Därför vill vi att vindkraften sätts längre ut – med hänsyn till människan.

JA till ett bättre klimat men Nej till Storgrundets vindkraftspark.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.