Jag vill att utvecklingen av Söderhamn sker kontrollerat och i god ordning.

-“Avveckling kan vara bra för att skapa en ny arena för framtidens hållbara bostäder” – Citat Lars Stål (M)

IMG_3414

Idag var jag med som ordförande för Faxeholmen AB och fattade ett stort och tungt beslut. Fem byggnader ska rivas. En del kallar det för fastigheter men de är inte de. De är byggnader. Fastigheten är marken som byggnaden står på. Marken blir ju kvar efter rivning, så vi river inte fastigheter följaktligen. Vi river byggnader.

Varför gör Faxeholmen detta?

  • Vi ser en vikande befolkningsprognos i kommunen de kommande åren.
  • Det finns ett stort underhållsbehov med höga kostnader för bolaget, ca 44 miljoner kronor behövs för att rusta  dessa byggnader till en standard som är rimlig över tid.
  • Området har en låg uthyrningsgrad och låg efterfrågan i de aktuella byggnaderna. Ca 52 % av de 96 lägenheterna är uthyrda i dagsläget.
  • En avveckling ger bolaget större möjlighet att sedan bygga bostäder som i större grad är anpassade efter behov och efterfrågan hos hyresgästerna.

På sikt blir en avveckling mer ekonomiskt lönsam än en försäljning. För Faxeholmen och för kommunen i stort.

Faxeholmen har inte bara ett affärsmässigt ansvar utan också ett ansvar för samhällsnyttan och för den långsiktiga bostadsutvecklingen i Söderhamn.

 

Från beslut till att en eventuell rivningsentreprenad kan starta så är det ca 6-8månader, förutsatt att samtliga hyresgäster har flyttat under den tiden. Det som tar tid är rivningslov, miljöinventering, förfrågningsunderlag, upphandling, igångsättning (från tilldelning till byggstart).

Själva rivningen bör därefter vara klar på ca 4 månader.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.