Man blir ju stolt, EPC-stolt

Det är inte utan att det faller en tår. När jag läser om vilket fint arbete Söderhamns kommun gör i sitt energieffektiviseringsarbete genom Per Dahlstrand. Samma arbete som också Faxeholmen AB gör genom Niklas Haglund.

Söderhamns kommun
Per Dahlstrand

För det var ett gemensamt projekt från början. Tanken var att det skulle vara startskottet för en gemensam organisation i drift och underhåll. Det blev inte fullt ut så. Inte än iallafall.

Tillsammans skulle det investeras närmare 280 mkr kronor. Jag minns när förre kommunalrådet skrev under alla avtalen tillsammans med tidigare ordförande för Faxeholmen. På den tiden var jag en tjänsteman i kommunens tjänst och hade haft möjlighet att inspirera till att detta skulle ske på nämnda vis. Jag fick personligen åka land och rike runt och berätta om detta. Det gjorde också Per Dahlstrand. Han åkte ända till Finland vid tillfälle. Jag är glad och stolt över Niklas och Pers insatser efter att jag lämnat.

Vad handlar EPC då om?

2 saker.

  1. En praktiskt hantering av LOU.
    1. Genom detta projektet där det gjorts en upphandling, den var på inga sätt enkel att göra, men den är gjord – så kan respektive organisation avropa helt lagligt en rad åtgärder till givna priser. Precis som vilken vanlig firma som helst. Det gör att man kan justera, rikta och anpassa efter teknikutveckling med mera. Samtidigt har man lovat göra vissa köp i upphandlingen.
  2. Man har köpt sig en garanterad energibesparing.
    1. Om det utlovats att man ska spara 30 % mot hur man har det innan så kommer det ske. Antingen genom att man räknat riktigt i kalkylen så att tekniken levererar eller det faktum att entreprenören under åren man bedriver projektet betalar mellanskillnaden. Ett starkt incitament för entreprenören att det blir rätt.

För kommunen och Faxeholmen handlar det om miljoner per år i besparingar. Kanske upp mot 20 miljoner kronor för Söderhamns kommun med utgångspunkt i de ursprungliga energipriserna 2014.

Samtidigt har ju elkostnaden gått upp. Framför allt nätavgifterna. Det gör att man inte längre ser besparingen i kronor på samma sätt som om priset hade legat kvar.

Men anta att man inte gjort detta projekt. Sparat på förbrukad energi. Energikonstnaden  går upp.  Då hade den faktiska kostnadsutvecklingen landat på hyresgästerna i kommunen och Faxeholmen i stället. Allas hyra hade blivit avsevärt dyrare. Inte bra eller roligt.

Alltså – ALLA är vinnare i det här projektet. Miljön, hyresgästerna, kommunens skattebetalare och entreprenören.

WIN-WIN-WIN-WIN.

 

 

 


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.