Nu när jag vet om detta har jag svårt att köpa någonting som innehåller lithiumjon-batterier

Enligt EU är mängden återvunnet kobolt som finns tillgänglig för tillverkare noll procent. Kobolten kommer istället från gruvproduktion, där den främsta producenten är Kongo med 64 procent av världsproduktionen.Efter Kongo kommer ett flertal länder med betydligt lägre andel av marknaden, bland annat Kina, Kanada, Australien och Zambia med mellan fyra och fem procent av världsproduktionen vardera. Totalt produceras kobolt i 19 länder, varav två inom EU; Finland med en procent av världsproduktionen och Nya Kaledonien (ögrupp i Melanesien som tillhör Frankrike) med två procent.

Källa: Sveriges geologiska undersökning – https://www.sgu.se/om-sgu/nyheter/2018/januari/kobolt–en-konfliktfylld-metall/

När man då kan läsa i Expressen under motorsektionen och vidare på bilnyheter. Inte framsidan. Inte i DN. Utan under bilnyheter. Bilnyheterna avslöjar barnarbetet i gruvorna. 

https://www.expressen.se/motor/bilnyheter/har-avslojas-barnarbetet-bakom-elbilarna/?fbclid=IwAR2ISrriK76kdnbvgyOrV1whf1GaHz1zQEfCL3wqXRChJdKLphJjni71lz8

Då undrar man hur högt det här är egentligen på dagordningen i världen. Känns ärligt talat inte så viktigt i världen hur vi får fram kobolten eftersom den finns i elbilsbatterier och elcyklar, datorer(den jag skriver på nu). I sånt som vi anser oss behöva och sånt som är bra för vår miljö.

Litiumjonbatterier innehåller ungefär 0.1 kg kobolt per kWh

Då innehåller Mitt cykelbatteri till min elcykel  ett batteri med en effekt om 360 Wh alltså 0,36KWh rätt precis 3,6 gram ren Kobolt.

Kobolt är en erkänd konfliktresurs. Det är en råvara som utvinns i ett konfliktområde och vars försäljning finansierar fortsatta strider, eller möjliggör internationell kriminalitet eller allvarliga kränkningar av mänskliga rättigheter.[1] Det mest kända nutida exemplet är de östra provinserna av Demokratiska republiken Kongo, där olika arméer, rebellgrupper och externa aktörer har gjort vinster samtidigt som de har deltagit i strider och exploaterat naturresurser.

De vanligaste brutna konfliktmineralerna är kassiterit (för framställning av tenn), volframit (för volfram), coltan (för tantal) samt guldmalm, som extraheras från östra Kongo, och får passera genom en rad mellanhänder innan de köps av främst multinationella elektronikföretag och tillverkare av smycken. Dessa mineraler är nödvändiga för tillverkning av konsumentelektronik som mobiltelefoner och bärbara datorer. 

Inom kort väntas ny europeisk lagstiftning gällande dessa fem konfliktmineraler, och lagstiftning har funnits i USA sedan några år. Tillverkare av elektronik och smycken tvingas därmed att ta reda på och redovisa om deras produkter innehåller konfliktmineraler. Mineraler som ibland beskrivs som konfliktresurser men inte innefattas i lagstiftningen är kobolt och tungsten. Källa: https://sv.wikipedia.org/wiki/Konfliktresurs

Enligt artikeln i Expressen arbetar biljättarna aktivt för en etisk produktion av kobolt. BMW säger till CNNatt  de ”vidtar varje åtgärd för att försäkra sig om att de bästa möjliga arbetsmetoderna används av våra leverantörer”, och överväger nu att få bort mellanhänderna ur ekvationen. 

– Nästa steg kan vara att köpa direkt från gruvorna. Det är ett av alternativen som vi tittar på, säger BMW till CNN.  VW, som är på väg att lansera flera nya elbilar, har kommit med nya regler för att försöka se till att inga barn arbetar någonstans i försörjningskedjan.

– Om någon leverantör eller underleverantör inte följer reglerna kommer vi att sluta arbeta med den leverantören, sa man till CNN i december. Källa:Expressen.

Men ingenstans på Monarks, Bianchis eller Cresents hemsidor framgår hur man där arbetar för att deras batterier som sannolikt baseras på kobolt ska kunna vara garanterat barnarbetsfria från denna konfliktsmineral. Jag har skrivit till Cresent och bett om mer information.

Men andra ord. Den cykel jag själv har och som jag köpt för egna pengar har något barn med största sannolikhet fått arbeta hårt för. Det känns inte bra.

Ska jag cykla på min cykel eller ska jag låta den stå. Kan jag ens slänga den eller återvinna den.

Svåra frågor. Enklast att göra som strutsen kanske men nu när jag vet om detta har jag svårt att köpa någonting som innehåller lithiumjon-batterier.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.