Sunt fucking förnuft

Hur är det att styra stan?

Kort svar. ICKE enkelt. 

Mina reflektioner blir såna här efter bara några veckor. Nu förstår jag en del av problematiken.

Vi arbetar och sätter vårt sunda förnuft utifrån våra ideal. Vi kallar våra åsikter sunt förnuft. Det gör vi alla. Socialdemokrater. Centerpartister. Övriga. Det kanske låter rimligt nu när du läser det.

Men låt mig spekulera lite fritt.

Bönder brukar referera till begreppet sunt förnuft. De brukar säga att andra är är ogenomtänkta ”idioter”. Moderater och socialdemokrater tycker de oftast saknar just detta. Sunt förnuft. 

När jag suttit som ”icke bonde” i det andra sällskapet. Vad finner jag då? Jo just detsamma. Man tycker bönderna verkar allmänt korkade. Som tjatar om sina låga mjölkpriser, köttpriser med mera. Man brukar säga att om det är så fattigt så varför håller de på? Varför skaffar de inte sig ett ”riktigt jobb”.

Låt mig utveckla. Jag har aldrig funnit mig i det där. Att andra människor saknar sunt förnuft. För mig har alltid sunt förnuft varit baserat på vilka ideal som en grupp haft och burit. Sunt förnuft generellt är något som inte egentligen finns.

Låt mig börja där jag föddes. Det finns ”Sunt Bondförnuft” som begrepp. Jag introducerar det här.

Man har djur. Man matar dem. Man ser dem växa och kramar dem. Det finns mycket kärlek. Det finns mycket omsorg. Det finns mycket värme. Det är sunt förnuft om man föder upp djur att göra det.

Man har åkrar. Man odlar åkrarna. Man sår dem. Man gödslar dem. Man tar hand om dem. Man skördar dem. Det finns mycket kärlek. Det finns mycket omsorg. Det finns mycket värme.Det är sunt förnuft om man odlar upp åkrar.

Om man då ser andra människor göra nåt annat. Då är det INTE sunt förnuft. Om man har Sunt bondförnuft.

Men om man har andra premisser för sina värderingar. Låt mig ge några. Värdegrunder som inte är så olika varandra. Bya-gemenskap.

  1. Man är född i Ljusne. Man älskar Ljusne. Man har varit på badet och älskat dansbanan. Man har tagit farväl av vänner och familj som som vuxit upp i Ljusne.
  2. Man är född i Trönö. Man älskar Trönö. Man har varit på Byn och älskat Kyrkan. Man har tagit farväl av vänner och familj som som vuxit upp i Trönö.
  3. Man är född i Norrala. Man älskar Norrala. Man har varit på Byn och älskat i skogen. Man har tagit farväl av vänner och familj som som vuxit upp i Norrala.
  4. Man är född i Mo. Man älskar Mo. Man har varit på Florsjön och älskar Kyrkan. Man har tagit farväl av vänner och familj som som vuxit upp i Mo.
  5. Man är född i Sandarne. Man älskar Sandarne. Man har haft sitt försörjning på fabriken och man har tagit farväl av vänner och familj som som vuxit upp här..
  6. Generellt sett – Man är född. Man älskar sin by. Man lever och verkar här.

DÅ har man sina ideal klara för sig. Idealen är samtliga sunda för en själv. Men inte för gruppen och för de andra. För Söderhamn.

Det bagaget gör att Söderhamnspolitiken och all kommunpolitik alltid kommer att träta på varandra om vi inte kan inse att vi borde prata med varandra.

Om vi däremot KAN prata med varandra så kommer vi att skapa ett sunt förnuft för oss. För Söderhamn. 

Ett sunt förnuft som omfattar oss alla.

Inte bara staden eller landet. Utan oss alla tillsammans. Men det sunda förnuftet är sprunget ur visionen kring våra ideal. 

Så vad är ditt ideal?


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.