Hur går det med Energieffektiviseringarna i Söderhamns kommun i Norra Europas största energitjänsteprojekt?

Jo tack, rätt bra. Om du frågar mig.

Men det krävs att vi politiker inte tappar fokus och räknar med att förvaltningarna löser allt. Vi måste först och främst visa oss intresserade. Peka på att det är viktigt och delta i arbetet så gott det går. Jag upplever att vi i Allansen tar vårt ansvar.

I April i fjol skrev jag i min blogg , ovetandes om jag skulle kunna komma att få en plats i politiken eller inte, om vikten att hålla fokus på detta.

För det är åren efter 2019 som kommer att räknas. Då ska återbetalningen bli av för alla dessa miljoner som investerats. Samarbetet med leverantören ska fortgå så länge som upp till 10 år. Kanske ända till 2030. Varje månad ska det stämmas av så att besparingarna är riktiga. För om inte besparingarna blir av, då är det avtalat så att leverantören ska betala kommunen. Varje månad under tiden som samarbetat fortgår.

Det är därför jag anser att det ska tillsättas en politisk funktion som bevakar att detta sker och inte glöms bort i skiften mellan förvaltningar och tjänstemän.

Att bara nöja sig med att säga att det finns avtal som reglerar detta räcker inte. Avtal är inget värda om inte båda parterna bevakar sin rätt. Vi kan vara säkra på att Caverion kommer att bevaka sin rätt. Precis som de ska. Men det ska vi också göra.

En ”energiminister”, alltså. Det ska vi ha.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.