I dag är det vinter och dess spår som gäller

1 Januari tog jag officiellt plats i Kultur och Samhällsservicenämnden som en av 11 ledamöter. Denna nämnd hanterar det offentliga rummet med allt som finns därute. Eller där inne i husen. Den hanterar likväl maten till våra äldre och yngre. Den hanterar frågor rörande fritid och kultur. När den bildades 2007 ingick även räddningstjänsten och bygg och miljökontoret liksom samhällsplaneringspersonalen och frågorna som följer med dem.

Jag har också tagit plats i kommunstyrelsen. Som ersättare förvisso men det gör att jag kommer kunna delta på samtliga sammanträden och det är tillåtet att som ersättare tala och debattera i den mån sådant förekommer. Det är först vid beslut som en ersättare saknar rösträtt. Det är också ett viktigt och intressant arbete som jag förväntar mig där.

Idag har jag ägnat större delen till andra icke politiska uppdrag. Men de hänger samman. Att vara god man eller förvaltare är i högsta grad ett samhällsuppdrag. Precis som politiken. Att med lugnt sinne och rak rygg kunna “deklarera” eller göra årsräkning som det heter i branschen bygger på att allt skett till Huvudmannens bästa, alltså den man är satt att hjälpa. Hoppas att myndigheten bedömer att jag gjort just det. Jag är lugn.

Ute i byarna ser jag nu att det finns skidspår i Mo, Trönö, Söderhamn och Bergvik. Kanske på fler ställen. Det finns bilder från fler platser. En intressant iakttagelse är att det inte är Kommunen som gör spåren. Det är intresserade och sportiga människor som vill och som gör.

Stor heder till er alla säger jag. Tråkigt att vi inom kommunen inte planerat bättre så att spåren även här, med våra större resurser, finns där för er. Beklagar detta och lovar att göra mitt bästa för att det inte blir så kommande vinter med bro och allt på Hällmyra/Hällåsen.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.