Moderatlars – vad händer?

När jag bestämde mig för att ställa upp lokalt – och även på riksplanet för Moderaterna – så kändes allt självklart. Moderatlars föddes i april 2018. Han fanns inte före det. Inte som koncept. Jag upplever att det har gått bra. Alla är inte positiva till allt som Moderatlars tycker såklart. Men det är ju också politikens och demokratins kärna.

Att få tycka olika.

Men politik handlar också om antal. Antal röster i de demokratiska rummen. I Kommunfullmäktige finns 49 platser. Om Alliansen röstar får man 22 röster. Om det rödgröna röstar får de 19 röster. Alliansen vinner över de rödgröna. Sverigedemokraterna har 8 röster.

1 Januari tar jag officiellt plats i Kultur och Samhällsservicenämnden som en av 11 ledamöter. Marjomoderat kommer att agera ordförande i nämnden där vi blir två moderater. Tillsammans med centerpartiet som deltar med 3 ledamöter bildar alliansen en grupp om 5. I nämnden finns utöver detta, 3 socialdemokrater och 2 Sverigedemokrater samt 1 vänsterpartist. Alliansen är större än de rödgröna även här.

Denna nämnd hanterar det offentliga rummet med allt som finns därute. Eller där inne i husen. Den hanterar likväl maten till våra äldre och yngre. Den hanterar frågor rörande fritid och kultur. När den bildades 2007 ingick även räddningstjänsten och bygg och miljökontoret liksom samhällsplaneringspersonalen och frågorna som följer med dem. Arbetet i KUS, som nämnden förkortas, ser jag mycket fram mot.

Jag kommer också att ta plats i kommunstyrelsen. Som ersättare förvisso men det gör att jag kommer kunna delta på samtliga sammanträden och det är tillåtet att som ersättare tala och debattera i den mån sådant förekommer. Det är först vid beslut som en ersättare saknar rösträtt. Det är också ett viktigt och intressant arbete som jag förväntar mig där.

Söderhamns stuveri och Hamn AB är ett aktiebolag som arrenderar kommunens 3 hamnar och driftar dem. Orrskär, Långrör och Stugsund. Söderhamn Stuveri & Hamn AB har totalt fyra aktieinnehavare. Den största aktieinnehavaren med cirka 51 % av samtliga andelar är SCHRAMM Ports & Logistics Sweden AB, som är ett dotterbolag till den tyska hamninnehavaren och hamnoperatören Brunsbüttel Ports GmbH, ett bolag inom SCHRAMM-gruppen. Övriga aktieinnehavare är Söderhamns kommun (18 %), Vallviks Bruk AB (16 %) samt HML Shipping (15 %). Det är för att representera Söderhamns kommuns 18% av aktierna jag tar en plats i styrelsen för bolaget.

Utöver detta är tanken att jag tillträder som ordförande för aktiebolaget Faxeholmen AB. Det är det helägda allmännyttiga bostadsbolag som Söderhamns kommun har. Bolagsstyrelsen består för närvarande av 7 ledamöter inkl ordföranden. Här hoppas jag att vi ska kunna se alliansens tankar och ideér genomförda när det kommer till byggande och allmännyttans uppgift i samhället. Det byggs en del redan såklart men jag tror verkligen att vi ska kunna göra mer. Tillträdet som ordförande sker i samband med bolagsstämman för bolaget vilket normalt sker lite senare.

Ja som du ser så kommer det kunna bli en del politik om allt faller på plats. Jag önskar ett Gott Nytt år!


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.