Brandrisk – Nu ökar riskerna ytterligare

Just nu brinner det i Sverige. På många håll. Enorma värden som går upp i rök och rena tragedier för flera. Snart kan det bli ännu värre.

Den 25 Juli startar bärhandeln på riktigt i Sverige. Trots torkan finns det hjortron och det kommer komma att finnas lingon. Blåbären har i stort torkat bort. Ut i våra skogar i Sverige kommer ca 4600 migrationsplockare att komma. En stor del av de utländska plockarna röker. Och de tar allt som oftast, precis som vi ,inte med sig fimparna hem. De slängs allt som oftast i skogen. Akut brandrisk.

I Söderhamn kommer det att finnas några hundra plockare som räknas till migrationsplockarna av totalt 4600 i Sverige. Migrationsplockarna är inhyrda genom ett bemanningsföretag i Thailand och avlönas med lön enligt avtal.  Till detta kommer våra europeiska landsmän från Polen, Bulgarien och Ukraina. De brukar kallas för de fria plockarna. Dessa kommer fritt in i våra skogar och det är svårt att uppskatta hur många de är. I Söderhamns kommun brukar det röra sig om 4-600 stycken. Till detta gäng kommer vi själva, som vill och är intresserade av att plocka bär i skog och natur. Lyckligtvis med tanke på brandrisken är vi själva inte längre så intresserade av att plocka bär. Och få röker. Men alla våra aktiviteter i skogen är en riskfaktor när det är varmt och torrt som nu.

Att ställa bilen efter vägkanten kan genom kontakt mellan torrt gräs som växt sig långt och når den 2-300 grader heta katalysatorn enkelt starta en brand. Att de inte enkelt går att finna information på de vanligaste i skogen förekommande språken, vare sig på MSBs, Länsstyrelsens eller kommunens hemsida kring att det just är eldningsförbud, är besynnerligt. På engelska finns det dock.

Information om allemansrätten finns och den är bra. Skriv gärna ut ett exemplar och dela ut till någon du tror behöver.  Du hittar den här. https://www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer6400/978-91-620-8532-2.pdf?pid=4214

Det är av stor samhällelig vikt att samarbetet mellan bärbranschen, Länstyrelsen, kommunen och polisen vidhålls, inte minst i torra tider som dessa, för att på alla tänkbara sätt minska riskerna för brand i vår natur.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.