Skogens viktigaste hjältar

IMG_1341.jpgMan kan lätt tro att skogens viktigaste hjältar är politiker. Eller rent av skogsägare. Eller skogligt intresserade medborgare som tar skogens parti. Eller nåt annat.

Inget av det är sant.

Skogens viktigaste hjältar är inköparna på skogsbolagen. De har ett av naturens viktigaste arbeten. De allena står för kontakten med skogsägaren. Ingen annan, om man inte missköter sin skog, har skogliga diskussioner med skogsägaren på saklig grund. Det är många gånger enbart enbart härigenom som skogsägaren får sina skogliga råd. Från virkesbolagens inköpare. Ni kan tänka er vilket ansvar som ligger i inköparnas händer. Inköparna ska tjäna pengar åt sina arbetsgivare Stora Enso, Bergvik Skog, Mellanskog, Holmen med flera, såväl som ge råd och skapa förtroende hos skogsägaren. För en skogsägare vill ju sköta sin skog på ett så bra sätt det går.

Man äger skog av olika skäl. För känslan att ha sin egen skog. För att tjäna pengar. För att skapa härliga skogar att röra sig i. Ja skälen är många. Skogen ska röjas, gallras, röjas igen och gallras en andra gång innan väntan tar vid fram till slutavverking. 

Sen börjar processen om. Markberedning för att kunna sätta nya plantor med skog. Så löper det på. Generation efter generation.

En klok, inspirerande inköpare kan på ett bra sätt hjälpa skogsägaren till flera saker. Utdelning ekonomiskt för sitt ägande av skog men allra viktigast är att de hjälper till med de senaste rönen i skogsvetenskapen. För att hjälpa till att forma en välskött skog för framtiden. De hjälper till  att finna var det finns viktiga biotoper värda att skydda på frivillig basis. De rekommenderar var det finns skäl att avstå åtgärder till gagn natur och kultur. De är skogens väktare. Bolagens virkesinköpare är alltså en viktigare spelare i skötseln av skogen än vad många någonsin kan tro.  De skogliga inköparnas kompetens och ansvarsområden bör därför lyftas till ytan och värderas högre. 

För att få fina välskötta skogar i hela kommunen är det därför viktigt att känna till vilka dessa inköpare är och med örat mot rälsen lyssna av vilka budskap de sänder till kommunens skogsägare. Här kan faktiskt kommunen göra lite skillnad. Genom att uppmuntra och skapa plats för dialog. Ett uttjatat uttryck som jag själv ogärna använder är att skapa arenor för dialog. Men här tycker jag det hör hemma. 

Kommunen kan skapa en arena för skogliga naturfrågor. 

Därför kommer jag att försöka inrätta ett skogsråd. En arena för dialog där kommunens företrädare tillika politiker bjuder in inköpare från alla skogsbolag, tillsammans med skogsägare(stora som små) för regelbunden dialog. 

Bara så kan vi få ett skogsbruk som i breda termer tar hänsyn till skogsägarnas, kommunens invånare och givetvis naturens olika behov.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.