Skydda skogen – självklart. Löjliga jämförelser – NEJ tack!

“Hur ska vi kunna få till någon naturvård i skogen? Ja, helst förstås med hjälp av skogsägarna. ”

Det skriver Thomas Tidholm och Viktor Säfve i en insändare i Söderhamnskuriren nyligen.

-“Helst med hjälp av skogsägarna”.

På riktigt?

Om vi inte på riktigt försöker förstå varandras positioner och slutar göra löjliga jämförelser till hus och bilar så kommer vi alltid att stå fast i våra positioner.

När man äger skog är det en härlig känsla. En känsla av delaktighet i ett större kretslopp. Att under vår korta tid på jorden kunna påverka något på ett hanterbart och meningsfullt sätt.

Troligen är det samma känsla du känner när du säger dig vilja skydda skogen och som du känner när du får driva din tes om att staten ska tvångsinlösa skog för reservatsbildning genom Länstyrelsen

Jag skyddar min skog. 9 % av min skog har jag frivilligt avsatt utan ersättning. Det är inte enbart improduktiv skog jag avsatt som många ivrarare av tvångsåtgärder menar.

Jag har gammal skog, ung skog, kantzoner, inägor. Alla typer som finns på min skog är inkluderade i skyddet.

Jag får inget för detta varje sig från staten eller från någon annan. Jag får inte ens ersättningarna som jag skulle kunna få genom att inlemma min skog i något av de certifieringsorgan som detta förfarande berättigar till.

Varför gör jag då det?

1. Jag och du får chansen att gå i skogar som är blandade till sin karaktär. Som rymmer herrens alla olika kreatur.

2. Jag tror den övriga skogen som är ”oskyddad” mår bra av det. Växter, djur och sådant som trivs i den skyddade delen av min skog besöker och beträder den annars av många kallade ”industriellt döda produktionsskogen” och skapar en känsla av liv.

Och vet ni. Jag är långt i från ensam om detta. Lejonparten av svenska skogsägare skyddar delar av sin skog. På många olika vis. Familjer med långa traditioner av att på ett hållbart sätt förvalta sin skog till gagn för herrens alla olika kreatur.

Det är en lögn att säga att om vi inte konfiskerar mer skog för att skydda den är vi snart utan ”riktig skog”.

Men när ni jämför konfiskeringen av privat svensk skog med om man äger ett hus så får du ändå inte elda upp det.  Då vill jag ge dig en annan kanske mer sakriktig jämförelse.

Ta samma hus. Släpp in en lavskrika i huset.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.