Obeslutsamhet riskerar att sänka den 4-stjärniga Stenö Camping till endast 2 stjärnor

IMG_0165Kommunfullmäktige har beslutat att det ska tas fram ett förslag till avtal samt starta upphandling avseende driften av campinganläggningen i Stenö. 

Förslaget ska ha sin utgångspunkt i idékonceptet för Stenö Camping som presenterats för kommunstyrelsen men är inte beslutat i ks/kf såsom anges i kultur- och samhällservicenämndens beslut. Vidare ska det tydligt regleras vilka kvalitetskrav på verksamheten som kommunen ställer. Avtalet skall även reglera på vilket sätt driften av anläggning återgår till kommunen om kvalitetskraven ej uppfylls. Äganderätten av byggnader inom området regleras inom ramen för avtalet.

Kommunfullmäktiges tidigare beslut om ny service- och restaurangbyggnad regleras inom ramen för upphandling av extern utförare. Sen ska avtalsförslaget återredovisas för beslut till kommunfullmäktige innan avtal med ny utförare tecknas.

Detta beslut togs i januari i år(2018).

Sen kom beskedet att man avvaktar. På grund av att man nu inte kan bestämma sig så kommer campingen att tappa 4 stjärnor till tre. Troligen kommer man ner i två. Kommunen har genom mångas förtjänst skapat en fin plats där ute som ALLA älskar.

Kommunen köpte tillbaka campingen 2009 från den tidigare privatiseringen då Nordic Camping fick ta över verksamheten. Det var väl tredje gången som Söderhamns kommun ”tvingats” köpa tillbaka campingen från en extern privat aktör. Därför är det ju väldigt viktigt att dessa delar som beslutats om i Fullmäktige anammas. Nu och inte sen.

Om kommunen låter någon annan än kommunen bygga på den så otroligt strategiska platsen Stenö, behöver man ha skrivit tydliga regler så att inte byggaren och eller arrendatorn ånyo tillåts sköta anläggningen på ett otillfredställande sätt. Risken finns att man med slarviga avtal orsakar det som på andra håll betraktas som oskäliga vinster i välfärden. Det vore väl olyckligt om man skulle behöva vinstbegränsa även den här verksamheten för att man skriver dåliga avtal. Oavsett vem som skriver dem. Så ja, jag är orolig.  Jag skulle verkligen inte tycka om att säga, vad var det jag sa, när man inser att byggaren fått platsen år 2018(billigt) och vill sälja tillbaka den till kommunen 2025 för det tiodubbla värdet. Även om det vore bra för aktören.

Därför tycker jag att ett minimun vore att kommunen anlitar juridiska “jordabalken-proffs” för denna hantering och inte låta det stanna i tjänstemannaorganisationen fullt ut.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.