Strandskyddet behöver förändras

img_3694-e1524040174286.jpgStrandskyddet är ett generellt skydd som gäller i hela landet. Det gäller vid alla kuster, sjöar och vattendrag som är vattenförande året om. Det skyddade området är normalt 100 meter från strandkanten, både på land och i vattenområdet.

Det innebär bl.a att man inte får bygga hus inom dessa avstånd idag.

Det omfattar alltså även den minsta bäck. Det är det många som inte förstår eller ens är medvetna om. Det gäller alltså inte bara hav eller sjö. Det gäller alla områden som är vattenförande året om. Alltså – en livlig bäck omfattas. En lagstiftning som ingen begriper kommer heller inte att efterlevas. Det ser vi mängder av exempel på redan idag.

Moderaterna och jag har sedan länge velat avskaffa det generella strandskyddet och i stället se till att kommunerna själva får peka ut sjöar och vattendrag där man vill ha strandskydd om 50 meter respektive ett utvidgat strandskydd om 100 meter. Huvudregeln ska vara att utvidgat strandskydd endast ska komma i fråga i begränsade fall, då det behövs för att säkerställa speciella naturvärden och strandskyddets syften.

Det är glädjande att även socialdemokraterna bytt fot i frågan om strandskyddet idag och öppnar upp för att diskutera detta. 

Låt oss få bygga vid vattnet. Om vi vill.

 

 


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.