Vår kommun har inte en ekonomi i balans. DÅ måste det komma in pengar också. Man kan inte bara kapa kostnader.

IMG_3414

Jag föreslog att uttaget av produkter i kommunens skogar ska ökas de kommande fyra åren – 2018, 2019, 2020 och 2021. Jag lämnade förslaget som ett medborgarförslag. Ett e-förslag.  Detta borde ske på kommunens produktiva skogar.(Kommunen äger jättemycket skog.) Förslaget röstades ner i kommunfullmäktige under våren 2018.

Kommunens är bland de största skogsägarna i området. Kanske den största.

Mitt förslag är att öka uttaget av skog från 8 000 skogskubikmeter till 10 000 skogskubikmeter per år. Därigenom skapas ett ekonomiskt netto som inte ska återinvesteras i skogen eller det rörliga friluftslivet. Det ska i stället användas till vård skola och omsorg. Sånt som kommunen ska ägna sig åt.
Skogens ekonomi lämnas i övrigt orörd på samma sätt såsom den skötts de senaste åren.

Detta överuttag ska enligt förslaget göras endast under nämnda fyra år för att sedan återgå till att enbart ta ut räntan, dvs. det som skogen växer varje år. Endast det är hållbart över tid.

Det ekonomiska netto som uppkommer genom detta förfarande ska enligt mitt förslag lämnas till den kommunala övergripande ekonomin att fördelas dit det bäst behövs. Vård skola och omsorg. Lika för alla.

Syftet med mitt förslag var först och främst att betona vikten av balans mellan Miljö och Ekonomi. Men också att lämna ett konkret förslag. Jag anser att många avseenden är uppfyllda med råge, i Söderhamns kommun. Därigenom är det ok och legitimt, trots vad eventuella naturromantiker menar med att det inte är ok att öka uttaget av virke. Jag menar att det är det för att få en ekonomi i balans.
Vår kommun har inte en ekonomi i balans. DÅ måste det in pengar.

En naturromantiker 2017 lever idag kvar främst i de ekologiska och gröna rörelserna. Den nya uppväxande generationen har vanligen inte någon nostalgisk längtan efter att åka hölass eller mjölka kor. Inte ens deras föräldrar har kvar sådana barndomsminnen. Agrara företeelser förknippas inte längre med det svenska, franska, brittiska eller tyska. Åtminstone är sådana associationer i vartfall på nedgång. I viss mån finns kulturbevarande “nationella” aspekter med i bilden. Men det är inte längre fråga om 1800-talets intima koppling mellan national- och naturromantik, där bonden stod i centrum. Eller ens skogen är längre i centrum.

Naturromantik förknippades och förknippas med nationalism. Det var, kan man säga, på 1800-talet som nationalismen fick sin egentliga utformning i Europa. Under detta århundrade bröt industrialismen igenom och flykten från landsbygden började. Det gamla bondesamhället gick sakta men säkert mot sitt slut. Allt fler människor som flyttat från landsbygden till staden som drömde sig tillbaka till landet, naturen och de gamla folksederna. Denna nostalgi blev en viktig del av den nationalkänsla som började växa fram i alla de industrialiserade länderna i hela Europa.
Min favoritkonstnär Zorn(bland många), fångade allt på bild och idag när vi sitter i våra “Carpe Diem” smyckade hem – längtar vi till landet fortsatt. Midsommar är vår högtid. Det är vad vi längtar till – hela året. Frågan är hur pass relevanta dessa fenomen är idag kopplat till mitt förslag. Egentligen.
Men man värnar nåt romantiskt när man inte kan genomföra mitt förslag.

Syftet med mitt förslag var och är att beskriva att Söderhamns kommun redan gör mer än vad de flesta skogsägare gör. Det är syftet med mitt förslag likväl som att få lös mer pengar till ekonomin.
Jag som egen skogsägare, liksom de flesta som är skogsägare, avsätter bara 5% för de här syftena, i bästa fall. Kommunen har redan avsatt över 30 %. 1/3 av kommunens skogar till ett marknadsvärde om 50 miljoner kronor ger ingen avkastning ekonomiskt.

Söderhamns kommun ägnar stor del av sitt produktiva bestånd till att göra det motsatta till att ge pengar i utbyte. Därigenom brukar kommunen skogen för att göra mest klimatnytta så att det skapar de effekter många eftersträvar. Söderhamns kommun gör tillräckligt när det kommer till klimatkompensering, naturvård i skogen med mera.

Därför tycker jag fortsatt att Söderhamns kommun ska öka uttaget av skog, kortsiktigt. För att rädda den lokala ekonomin.
Det är hållbart för Söderhamns kommun, Sverige och Världen.

IMG_3414


2 thoughts on “Vår kommun har inte en ekonomi i balans. DÅ måste det komma in pengar också. Man kan inte bara kapa kostnader.

 1. Håller med, har man kapital som kan frigöras, gör det!
  Men vad menar du händer efter de fyra åren? Hamnar inte ekonomin på minus igen, då kapitaltillskottet upphör?
  Eller menar du att tillskottet gör att man får ordning och balans i budget igen?

  Kostnaderna lär ju inte minska, eller kommer resultatet av EPC-projektet att bära frukt så att utgifterna faktiskt minskar?

  Like

  1. Självklart löser Inte detta allt. Det är en nödhjälpslösning.. Kanske inte ens en riktigt bra lösning. Men den frigör pengar. Det löser knutar där man behöver lösa knutar.
   EPC-projektet är min stoltaste övning. Den är MIN och ingen annans. Många försökte sig på. Mina företrädare. Efterträdare. Men det var jag(Och våra politiker) som fick det att snurra. Nu är det i full gång. Men jag lovar. Om inte jag smörja tungt i hela maskineriet hade vi inte varit där vi är idag. Det behövs smörjare. Så är det bara.

   Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.