Borde Söderhamns kommun ta tillbaka statens vägar?

Söderhamns kommun har redan idag ca 20 mil egna vägar att sköta. Vad skulle det betyda om vi fick några mil till?

Det svenska vägnätet består av statliga vägar, kommunala vägar, enskilda vägar med statsbidrag (Enskilda vägar med statsbidrag kan betraktas som öppna att beträda för allmänheten) En stor del av statens vägar är grusvägar. 20 % faktiskt. Källa:Trafikverket.se

Så hur sköts statens vägar och därigenom våra vägar? I vårt fall och i Söderhamns kommun är våra vägar inordnade i något som kallas Driftsområde Bollnäs. Där finns 986 km vägar. Dessa sköts idag av Peab. Detta sedan ett avtal tecknades i början av 2015 mellan Trafikverket och Peab. Det är ett 4 årigt avtal som löper ut 2018. Men det finns möjlighet för Trafikverket att förlänga avtalet 1 eller 2 år. 

Basunderhåll på vägarna i vägområde som kallas Bollnäs omfattar också Söderhamns kommun samt delar av Ljusdal och Hudiksvalls kommun.

För att sköta basunderhållet för allt detta har trafikverket avsatt ca 24 miljoner kronor per år. För HELA område Bollnäs. Det blir endast 25 000 kr per kilometer väg. Det kanske låter mycket.  Exakt vad som ingår i avtalet för dessa 24 miljoner kronor framgår inte av huvudavtalet utan det regleras av bilagor till avtalet som jag inte har. Men om vi antar att delar som vinterväghållning, fast och tillfällig skyltning, avspärrning för vägarbete, slåtter av vägren ingår i dessa 24 miljoner kronor.

Då är 24 miljoner kronor en på tok för liten summa som entreprenören Peab har att jobba med i hela Bollnäs Driftsområde. Det är pengar som troligen skulle behövas bara i Söderhamns kommun på de statliga vägarna.

Så kan det här vara vägen till glesbygdens framtid? Att vi tar tillbaka ansvaret för statens vägar genom samverkan, återtagande av huvudmannaskap eller gemensamma upphandlingar.  Ja jag tror det. Vi kan vår kommun bäst.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.