När jag snackar om invandrare då lyssnar man

Så här vinner man valet. Man ska tala om invandring och integration. Sjukvård går bra det med. Skola och utbildning är saker som engagerar. Eller varför inte också prata om polisen. Säga att vi ska ha fler poliser. Men man ska avstå  kraftfullt från att prata om Miljö och energi. Miljö och energifrågor har rasat sedan 2006. Och före det var det inte särskilt intressant att snacka om dem heller.

Här finner du en av undersökningarna som visar vad som sägs betyda mest under 2017. Om du frågar oss  i Sverige alltså. Alltså rimligen det som också betyder mest under 2018. (Och det är den undersökningen jag refererar till i min rubrik, så att ingen får för sig att jag är kritisk/okritisk till invandrare.)

“Undersökningen görs av en oberoende samhällsvetenskaplig forskningsorganisation vid Göteborgs universitet. SOM-undersökningen har fokus på samhälle, opinion och medier, därav namnet SOM. Undersökningen har genomförts årligen sedan 1986 och har kommit att bli en av de viktigaste och mest använda i hela Sverige.” (Detta enligt dem själva.)

Viktiga samhällsfrågor

Undersökarna drar följande slutsatser från undersökningen;

  • Frågor som nu står högst på medborgarnas dagordning är Invandring/integration, sjukvård och skola.
  • Bland frågorna som ökat mest ser vi lag och ordning / brottslighet
  • Frågor som tidigare varit viktiga som miljö och arbetslöshet/ekonomi har nu hamnat tydligt i skymundanAllt tyder på att vi kommer få en valrörelse som toppas av några frågor vi inte är vana debattera i valrörelser: invandring och lag och ordning

Det är en intressant undersökning som har gjorts sedan 1990. Det tycker jag verkligen.

Frågan nr 1 “Invandring och integration” är intressant att se utifrån partitillhörighet. Vem tycker vad, är viktigast – egentligen?

Frågan viktighet bland partierna

Bland vi som röstar på olika partier så är det Sverigedemokraterna som tycker frågan om invandring och integration är viktigast. INTE helt oväntat i och för sig. Därefter kommer Moderaterna och Liberalerna. Socialdemokraterna och miljöpartisterna tar lättast på frågan. Men totalt sett är 43 % av de tillfrågade 24 500 slumpmässigt utvalda i undersökningen helt överens om att frågor kring invandring och integration är nr 1(ett) på dagordningen.

Vi borde prata mer och vi borde prata öppet om de här frågorna utan att kalla varandra för olika etikettnamn. Och då tänker jag även på miljö och energifrågor trots att man inte ska prata om dem längre.

 


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.