Jag blir så förbannad

Min far Sven A Olsson har under de senaste 60 åren varit en aktiv samhällsdebattör och inspiratör. Så här skriver han kring debatten om riksväg 50. Rubriken är också min fars.

“År 1966 var jag med och skapade det som senare kom att bli riksväg 50. Staten löste in mark för det nya bygget av det som nu heter riksväg 50. DÅ handlade allt om säkerhet. Vägarna var för smala. Den gamla så kallade landsvägen höll inte måttet. Jag minns flera kamrater som förolyckades efter den gamla vägen. De fick aldrig uppleva ålderdomen. I stället omkom flera av dem i bil och motorcykelolyckor som unga, utefter det som fanns före riksväg 50. I dag kallar vi den gamla vägen för just det – Gammelvägen.

Hade mina vänner levt idag hade vi samtliga tagit oss för pannan. Smalare vägar ger inte ökad säkerhet. Inte då. Inte nu. När vägen, som nu kallas för riksväg 50, byggdes handlade allt om säkerhet och framkomlighet. Det skulle bli säkrare att färdas med bil, cykel och traktor.

Nu 50 år senare handlar allt om samma sak, igen. Säkerhet. Men nu är argumentet att vi ska göra vägen smalare. För att uppnå samma sak. Säkerhet.

Jag tar mig för pannan och säger – ”grabbar och tjejer – lär av historien och tänk själv. Den som inte kan sin historia är dömd att upprepa den.”

IMG_3929

Personligen tänker jag bli bättre på att hämta in kunskap från dem som varit med länge. De som provat och lyckats, byggt och misslyckats. Erfarenhet är värdefullt. Men det krävs också mod för att våga nyttja den riktiga erfarenheten.

 


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.