Vägarna i Söderhamn är bedrövliga, men..

Söderhamns kommuns lokalgator är i ett bedrövligt skick. Det har de varit under lång tid. Det är dags att ändra på det. Lokalgator har prioriterats ner, oavsett tidigare politiskt styre. Besluten har tagits på utförandenivån av tjänstemän utifrån vaga politiska budskap. Illa kan man tycka. Men vad är då en lokalgata?  Lokalgatorna är vägarna närmast ditt hus om du bor i ett villaområde, nära staden eller på landet. Din lokalgata. Några gator har undantagits dessa nedprioriteringar, inte sällan gator mitt i stan.

Sällan eller aldrig har det funnits pengar till att renovera de kommunala lokalgatorna. De har allt som oftast fått enklare reparationer. Om ens några reparationer alls.

Vi kan ta Blekarvägen i Mo som ett exempel. Där bor jag i närheten. Som bilden visar har den alltså inte undantagits i någon stor omfattning. Bilden är från idag den 17 april 2017. 

IMG_3702

Bilden visar en väg som totalt havererat i tjällossningen. Tyvärr är den inte ensam i kommunen.

Samtidigt som detta sker står Söderhamns kommun fortfarande och betalar för 30-talet vägar runtom i vår kommun, ca 4 mil vägar, som sedan 1971 egentligen borde skötas av de boende utefter dem. Precis som vilka privata vägar som helst. Enligt alla regler och lagar ska det vara så att de boende ska bekosta och sköta dessa vägar själva. Men det sker alltså inte.

Ingen politiker har velat ta i frågan om att lämna tillbaka vägarna till de boenden under de senaste åren. Det kan man förstå. Att överlåta dessa 30 vägar till de boende kommer att öka de boendes kostnader. Vilken politiker vill framföra sådana budskap?Rösta på oss så får du högre kostnader. Det tänker inte jag heller framföra just nu. Även om det kan komma att bli aktuellt inom några år.

Så låt oss fokusera på vad VI kan göra. Vi kan ändra på hur man prioriterar idag och framöver.  Nu äntligen efter den riktiga genomlysning av vägars skick som jag var med och initierade 2016 väljer de styrande att sätta av mer pengar. Kommunen kommer att avsätta 10 miljoner kronor i 8 år för vägunderhåll. Det är ett positivt beslut tycker jag. Det är något som varit efterfrågat de senaste 10 åren och som bara i delar har tillmötesgåtts från de som vet vad som behövs, nämligen utförandeorganisationen.

Beslutet är ju positivt. Riktigt bra. Så nu gäller det att vara med och hjälpa till med att prioritera hur dessa 80 miljoner ska användas.  Nu gäller det i stället att prioritera så att lokalgatorna får det som de förtjänar.

Det krävs skärpta politiker för att prioritera åtgärderna när det blir nödvändigt.  Den 9 september,  då är det val.  Då är det du som bestämmer hur det ska bli.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.