Vi måste utveckla allmännyttan så att den är till allmän nytta

Det blir allt svårare att få ett boende hos allmännyttan. De vänder sig i allt större utsträckning till människor med hög, fast inkomst och en tryggad försörjning.

Allmännyttan är ett samlingsnamn på kommunala bostadsföretag över hela Sverige med uppgift att tillhandahålla bostäder för alla.

Samtidigt visar studier att Allmännyttan har striktare krav än de privata värdarna när det gäller vilka inkomster som accepteras. Det säger Martin Grander, doktorand i urbana studier vid Malmö, som forskat på bostadens betydelse för den jämlika staden vid allmännyttans årskonferens 2015. Källa: SABO( allmännyttan.se en branschorganisation för kommunala bostadsbolag)

I Söderhamn är det Faxeholmen som är allmännyttan. Bolaget ägs i sin helhet av Söderhamns kommun.

Vilka krav måste en sökande uppfylla för ett boende hos Faxeholmen?

  1. Du bör inte ha någon hyresskuld eller andra stora betalningsanmärkningar
  2. Du ska klara hyra och uppehälle med din inkomst
  3. Vid förfrågan måste du kunna visa goda referenser från eventuella tidigare hyresvärdar

Källa: http://www.faxeholmen.se/uthyrningspolicy/

Rätt ok krav om man är en skötsam anställd person. Har du ingen anställning och lever på försörjningstöd är det i princip omöjligt att få ett boende på egen hand. Om du dessutom har en missbruksproblematik eller t.ex psykisk sjukdom med dig i bagaget, glöm allmännyttan.

Då har kommunen löst det så att socialtjänsten hyr lägenheten och garanterar på så sätt att hyran blir betald. Kommunens olika instanser hyr av sitt eget bostadsbolag för att den utsatte ska få ett boende.  Det känns väl rätt så bakochfram.

Varför ska socialtjänsten tillsätta ett antal tjänster som inte egentligen hör hemma där för att jobba med kontrakt och uthyrning, nyckelhantering, organisering av inflyttning, utflyttning, städning ochsåvidare. Det var ju för att sköta dessa arbetsuppgifter kommunen skaffade sig allmännyttan från första början.

Så om nu inte allmännyttan inte släpper in de grupper som avviker – vad ska vi ha allmännyttan till?

Låt oss nu tillsammans utveckla allmännyttan så att den får vara till allmän nytta. Det gör vi genom att skriva in regler i de ägardirektiv som styr vad Faxeholmen ska göra. Det är enkelt att lösa. Så kom igen nu – lös detta.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.