Översiktsplanen är i praktiken värdelös och kan jämföras med kejsarens nya kläder

Söderhamns kommuns översiktsplan är på tapeten med jämna mellanrum.  Men vad är en översiktsplan egentligen. Arbetet med översiktsplanen används av våra styrande politiker i tid och otid. Man refererar till den när beslut i viktiga frågor skjuts på framtiden – “med hänvisning till det pågående översiktsplanearbetet”.

Vad betyder den här planen egentligen?

Frågar du mig så är översiktsplanen i praktiken värdelös.

Så här skriver Boverket – ”Översiktsplanen är inte bindande, enbart vägledande. Den ger inga rättigheter eller skyldigheter till vare sig myndigheter eller enskilda. I planen vägs och prioriteras olika allmänna intressen mot varandra. Däremot väger man inte in enskilda intressen. Det görs först i detaljplaneringen eller direkt i bygglovsprövningen. Översiktsplanens innehåll kan därför inte heller överklagas. Det är endast förfarandet när kommunen upprättar översiktsplanen som går att överklaga, det vill säga om kommunen inte följt plan- och bygglagens procedurregler. Detta görs till förvaltningsrätten genom laglighetsprövning enligt kommunallagen.”   Källa: Boverket

Sveriges kommuner och landsting som är en arbetsgivar- och intresseorganisation för Sveriges kommuner menar att ”Översiktsplanen ska vara en strategisk vägvisare in i framtiden.”  – Det köper jag.

Men jag köper inte att viktiga frågor i Söderhamn skjuts på framtiden med hänvisning till ett pågående arbete med en plan som i praktiken är värdelös. Ingen behöver ta hänsyn till planen i praktiken.

Under framtagandet av Söderhamns nu kommande översiktsplan deltog ca 225 personer i dialoger som kommunen bjudit in till. Mindre än en procent av de som finns folkbokförda i Söderhamn har tyckt till. 0,87%. Då skulle jag inte sträcka mig så långt att säga att det kan kallas förankrat med folket.

Men det behövs inte. För översiktsplanen har ingen praktisk betydelse. Inte annat än som ”strategisk vägvisare”. Vad det nu betyder.

Arbetet med att ta fram planen har kostat många kronor. För mig är det oklart, exakt vad den kostat. Men en låg kostnad har det inte varit. För en plan som egentligen inte tjänar medborgarna utan bara är ett “stöd” för tjänstemän och möjligen myndigheter.

Så i fortsättningen skulle jag uppskatta om viktiga beslut nu och för framtiden inte skjuts på framtiden med hänvisning till detta skäl.

Nu bygger vi i stället ett Söderhamn som vi vill ha, här och nu!


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.