Självklart ska vi fira 400 år, men…

Söderhamn som stad fyller 400 år den 7 september 2020. 5 miljoner kronor har avsatts till detta. Som om det vore den alldagligaste sak som helst.

Självklart ska vi fira detta, tycker jag. När man firar hemma i familjen brukar man bestämma vad man vill göra. Sedan ser man om man har råd att göra det. Om inte får man spara till dess man har råd. Eller avbryta och välja en billigare aktivitet. I stället för att hela familjen åker iväg utomlands för att fira tillsammans kanske man får stanna hemma och fira. För att man helt enkelt inte har råd. I Söderhamns kommuns fall borde vi alltså bestämma HUR vi ska fira Söderhamns 400-års födelsedag. Efter det kan vi säga vad det kommer att kosta. Därefter bestämmer vi om vi har råd. Nu har Söderhamns kommun avsatt 5 miljoner kronor utan att veta vad som ska göras. Som om det vore den alldagligaste sak som helst.

Med det här förfarande riskerar vi att upprepa bakslaget i ekonomin kring den populära SM-veckan som kostade långt över det dubbla av de budgeterade 5 miljonerna.

I beslutet från Söderhamns kommun kring  detta firande menar man att många aktörer kommer vara viktiga för detta för att det ska bli av. I dokumentet som politiken har som underlag för beslut, skrivet av en redan anställd resurs, kan man läsa att;

”Arbetet med firandet har påbörjats och kontakter har tagits med:

  • Kungahuset. En inbjudan har skickats till kungen att närvara 7:e september.
  • Representanter för förvaltningar som kommer att spela en viktig roll, till exempel KUS och KS.
  • Sparbanksstiftelsen
  • Representanter för näringslivet
  • Regionen
  • Länsstyrelsen “

Samtidigt vill man anställa ytterligare en person för att arbeta med detta. Ok, det kan man förstå. Någon måste jobba med det. Att ta fram hur vi ska fira är ju en grannlaga uppgift med vår långa historia.

Men de övriga fyra miljonerna då som blir kvar, för 1 miljon kommer gå till lön för den nyanställde inklusive skatt och sociala avgifter för tiden fram till 2020. De ska vi fira Söderhamn 400 år för. De ska räcka. 4 miljoner kronor.

Detta i en tid av ständiga besked om att det inte finns pengar i vården eller inom socialtjänsten. Stora underskott i den kommunala ekonomin. Ok, vi fyller fyra hundra år, bara en gång. 5 miljoner är inte ens 1 % av kommunens hela budget. Ganska lite egentligen.

Självklart ska vi fira tycker jag. Men vi borde bestämma hur  vi ska fira det. Sen bestämmer vi vad det kommer att kosta. OCH det viktigaste. OM vi har råd.


One thought on “Självklart ska vi fira 400 år, men…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.