Spara energi

I Söderhamn pågår Sveriges största energibesparingsprojekt. För en kommun alltså. Det startade för några år sedan och kommer om allt faller på plats spara över 20 % energi. En femtedel.

Men vad betyder det?

Man får ofta besked som t.ex. -”600 000 kg koldioxid kommer inte längre släppas ut år 2019.”

Ja vad betyder det?

Det betyder att man får loss ca 10 miljoner kronor varje år som kan användas till vad som helst. 10 Miljoner som kan användas till att betala för ett äldreboende till. Hyran iallafall. Personal krävs utöver.

Det betyder att man kan, om man vill, anställa ca 20-25 människor i valfri verksamhet till. Ja du läste rätt. Det blir inte fler . Det är dyrt med personal i Sverige.

Men för att få fram de här besparingarna så krävs det stora investeringar. Bara i år 2018 kommer kommunen lägga ut 37,1 miljoner kronor. Investeringarna är så kallade rationaliseringsinvesteringar d v s självfinansierade, vilket medför att finansieringen kan ske från eget kapital.

Ja vad betyder det?  Jo det betyder att man utgår från att genom att betala 37,1 miljoner kronor så får man en lägre utgift i månaden för el och energi. Den lägre kostnaden per månad för el och energi är så pass stor att den räcker för att betala lånet av 37,1 miljoner kronor.

Krångligt. Jag vet.

Kommunfullmäktige har tidigare bestämt att avsätta en total investeringsram om 137 miljoner kronor för EPC-projektet fördelat på perioden 2015-2019 Projektet ska in sin helhet vara avklarat 2019.

Jag tycker att det här är en bra investering. Det är en av de viktigaste investeringar som skett i den kommunala organisationen i Söderhamn.

Men det är åren efter 2019 som kommer att räknas. Då ska återbetalningen bli av för alla dessa miljoner som investerats. Samarbetet med leverantören ska fortgå så länge som upp till 10 år. Kanske ända till 2030. Varje månad ska det stämmas av så att besparingarna är riktiga. För om inte besparingarna blir av, då är det avtalat så att leverantören ska betala kommunen. Varje månad under tiden som samarbetat fortgår.

Det är därför jag anser att det ska tillsättas en politisk funktion som bevakar att detta sker och inte glöms bort i skiften mellan förvaltningar och tjänstemän.

Att bara nöja sig med att säga att det finns avtal som reglerar detta räcker inte. Avtal är inget värda om inte båda parterna bevakar sin rätt. Vi kan vara säkra på att Caverion kommer att bevaka sin rätt. Precis som de ska. Men det ska vi också göra.

En ”energiminister”, alltså. Det ska vi ha.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.