Varför blir man politiker?

Jag ställer upp i valet för Moderaterna i Söderhamn. Jag står som nummer 5 på valsedeln. Ett kryss i rutan för mig kommer att göra skillnad.

Jag kommer att driva frågor som rör din vardag.  Vägar –  ska vi ha potthål stora som dagvattenbrunnar på en riksväg? – Nej det ska vi inte. Ska vi ha landsbygdsskolor – ja det ska vi ha. Ska maten som serveras i våra kök till större delen och så långt det är möjligt vara producerad nära. Givetvis. Hur tar vi hand om de som kommer till Söderhamn? – Jag vill stötta föreningar så att de i sin tur kan hjälpa till att ta ansvar så att vi tillsammans kan ordna en fungerande inskolning i det svenska samhället. Många gånger saknas en förklarare, en möjliggörare som sitter ner tillsammans med föreningens representanter och berättar handgripligen hur man ska gå tillväga för att söka ett bidrag eller rapportera en händelse. Det är för många blanketter och regler som tillsammans blir obegripliga. Inte ens kommunens tjänstemän vet alla gånger hur man ska gå tillväga – och så ska vi inte ha det.

Tack för att du följer mig – tillsammans gör vi varandra bra!

Good company in a journey makes the way seem shorter. — Izaak Walton

För barnens skull

Varför blir man politiker?

  • Man har något att säga
  • Man vill förändra det som är idag
  • Man tror att man kan göra det
  • För våra barns skull

Jag tror att du som hört talas om mig antingen håller med mig i vad jag tycker. Eller så gör du inte det. Jag baserar mina val och åsikter på tre saker. Vilja till förändring. Äkthet i det jag gör och Glädje när jag gör det. Jag förkortar det – VÄG.

VÄG är nåt som jag är. Vilja, äkthet och glädje.

Luftslott och vackert snack. Det är inte min grej. Realistiska planer och väl genomtänkta åtgärder. Varje investering som görs måste planeras så att den kan leva hela sin livslängd. Underhåll måste tas med i kalkylen redan från start.

Att bygga en bro över vägen vid friluftsområdet Hällåsen är positivt för de som nyttjar den. Men sådan satsningar måste alltid vägas mot de kärnvärden som en kommun lagstadgat ska ägna sig åt.

Att bygga ett äldreboende, i egen regi eller med marknadens pengar för att senare hyras av kommunen. Funktionen, innehållet och servicen ska ställas mot  kostnaden över tid. För båda alternativen. Privat eller i kommunens regi.

 


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.