Bättre statliga vägar i Söderhamn

Igår lovar mitt parti bättre vägar i hela landet. Det låter riktigt bra. Jag är särskilt intresserad av att det sker åtgärder på riksväg 50. Sträckan Glösbo till Söderhamn. Den är i uselt skick. Inte ens grusvägar tillåts vara så dåliga som Rv50 är för tillfället. Om vi har haft problem med lokalgator genom åren i Söderhamn så är riksväg 50 inget föredöme.

Rännor finns i vägen. Spår. De är så djupa som 10 centimeter. 1 dm. När man åker ner i dem med bilen så sitter man som på räls. Inte bekvämt eller säkert. Här kan du se mer om vad Moderaterna lovat om regeringen byts ut.

https://www.tv4.se/nyheterna/klipp/moderaterna-lovar-miljarder-till-b%C3%A4ttre-v%C3%A4gar-3963641


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.